Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ให้แก่นักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์
             วันที่ 7 กรกฎาคม 2564 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรม แนะนำกิจกรรมนักศึกษา ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และร่วมต้อนรับพบปะพูดคุยกับผู้ปกครองนักศึกษา โดยกิจกรรมประกอบด้วย การแนะนำกิจกรรมนักศึกษาการเก็บทรานสคริปต์กิจกรรม โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ รองคณบดีฯ ฝ่ายพัฒนานักศึกษาและกิจการพิเศษ เป็นผู้ให้ความรู้,แนะนำเว็บไซต์กิจกรรมนักศึกษาและการเก็บชั่วโมงกิจกรรม โดยนายปริญญา วงศ์จักร์ นักวิชาการศึกษา รวมถึงการแนะนำสโมสรนักศึกษาและชมรม พร้อมด้วยการพูดคุยถาม-ตอบกับนักศึกษาใหม่ โดยตัวแทนจากนักศึกษาสโมสรสัตวศาสตร์ฯ ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และโปรแกรม Microsoft Team