Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
คณะสัตวศาสตร์ฯ นำโดยท่านคณบดี พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการและประชาสัมพันธ์หลักสูตรที่โรงเรียนพร้าววิทยาคม อ.พร้าว จ.เชียงใหม่
             วันพุธ ที่ 7 กันยายน 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยทีมงาน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ งานวันเปิดโลกกว้างแห่งการเรียนรู้ สู่การศึกษาต่อและอาชีพ ประจำปีการศึกษา 2565 เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ โรงเรียนพร้าววิทยาคม อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่