Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มและระบบการเลี้ยงไก่
             วันที่ 7 ตุลาคม 2565 เวลา 9.00 น นายนพดล ณ เชียงใหม่ นายยกองค์การบริหารส่วนตำบล ดอนแก้ว อ.แม่ริม จ. เชียงใหม่ ได้เข้าศึกษาดูงานการจัดการฟาร์มและระบบการเลี้ยงไก่ ณ. บริเวณภายในฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมี นาย ครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาลเป็นผู้บรรยาย และให้ความรู้ตลอดการดูงาน