Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ บ้านสวนแพรฟาร์ม
             วันที่ 5 มีนาคม 2564 นำโดย อาจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.พชรพร ตาดี อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้นำนักศึกษาจำนวน 14 คน ในวิชา การผลิตสัตว์ในระบบอินทรีย์ เข้าศึกษาดูงาน เกี่ยวกับระบบการเลี้ยงไก่ประดู่หางดำ ณ บ้านสวนแพรฟาร์ม ตำแม่แฝก อำเภอสันทราย จ.เชียงใหม่ โดยมี นายซิมโอน ปัญญา เจ้าของฟาร์มฯ เป็นวิทยากรในการบรรยาย ซึ่งในการศึกษาดูงานฯ นักศึกษาได้ให้ความสนใจกับกิจกรรมนี้เป็นอย่างมาก