Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงนามบันทึกความเข้าใจร่วมกับศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่
             วันที่ 31 พฤษภาคม 2560 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี และนายประภาส มหินชัย ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์เชียงใหม่ ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจเพื่อสร้างพันธกิจด้านวิชาการและด้านการวิจัย โดยมีบุคลากรทั้งสองหน่วยงานเป็นสักขีพยาน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี