Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558
             วันที่ 29 มิถุนายน 2558 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 จากประเทศไต้หวัน อินโดนีเซีย เวียดนาม และมาเลเซีย จำนวน 14 คน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี