Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ถวายรายงานความก้าวหน้าโครงการในงานมูลนิธิชัยพัฒนา
             วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2558 คณาจารย์และบุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และถวายรายงานความก้าวหน้าของโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอลสายพันธุ์แท้ และโครงการผลิตไก่พื้นเมือง สายพันธุ์ประดู่หางดำและไก่กระดูกดำเพื่อส่งเสริมอาชีพ ณ อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย