Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ทีมผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ Live สดผ่าน Facebook กล่าวต้อนรับ และแสดงความยินดีกับบัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ครั้งที่ 43 และ 44
             ในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2565 ทีมผู้บริหารคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย คณบดี รองคณบดีทุกฝ่าย ผู้อำนวยการสำนักงานคณบดี ประธานอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรทุกหลักสูตร ร่วมกล่าวต้อนรับ แสดงความยินดี พร้อมทั้งแนะนำข้อปฏิบัติและการเตรียมตัวแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต และดุษฎีบัณฑิต ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2562-2563 ครั้งที่ 43 และประจำปีการศึกษา 2563-2564 ครั้งที่ 44 ในระหว่างวันที่ 16-17 กุมภาพันธ์ 2565 ทางระบบ Live สดผ่าน Facebook