Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2556

                    เมื่อวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2557 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และ เทคโนโลยี จัดโครงการเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2556 ให้กับรุ่นน้องที่เข้าศึกษาใหม่ และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษาและ เป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และ พี่น้องชาวสัตวศาสตร์ทุกคน ณ บริเวณด้านหน้า อาคารศูนย์      สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี