Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่  8

              เมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2557คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดการประกวดมหกรรมการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 8 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และอนุรักษ์ส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขา ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียงชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ณ สนาม แข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.จำเนียร ยศราช   อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด