Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประกวดไก่พื้นเมือง
             วันที่ 6 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันประกวดไก่พื้นเมือง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณอาคารสมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยมี รศ. ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขัน