Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประกวดไก่แจ้สวยงาม
ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
และการประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ง ขันเก่ง
             วันที่ 5 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดการแข่งขันประกวดไก่แจ้สวยงาม ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี และจัดประกวดไก่ต่อ ไก่ตั้ง ขันเก่ง ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณอาคารสมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก รศ. ดร.วีระพล ทองมา รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน