Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การประกวดควายล้านนา
             วันที่ 2 มีนาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมกับกรมปศุสัตว์ จัดการแข่งขันประกวดควายล้านนาขึ้น ในงานวันเกษตรแห่งชาติ ประจำปี 2559 ณ บริเวณอาคารสมิตานนท์ คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร โดยได้รับเกียรติจาก ผศ. ดร.กชพร ศิริโภคากิจ รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขัน