Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

ทำบุญถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2557

         เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม 2557 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาได้จัดกิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษาประจำปี 2557
เพื่อนำต้นเทียนพรรษาไปถวาย ณ วัดวิเวกวนาราม ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่