Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::

อบรมการใช้งานเครื่องมือวิทยาศาสตร์

         ในระหว่างวันที่ 8-9 กรกฎาคม 2557 คุณสมศักดิ์ ครามทอง วิศวกรฝ่ายบริการ และเจ้าหน้าที่จากบริษัท ลิโก้ อินสตรูเมนท์ส(ประเทศไทย) จำกัด เป็นวิทยากรบรรยาย
ให้ความรู้ในการใช้งานเครื่องวิเคราะห์หาพลังความร้อนรุ่น AC-500 และเครื่องจำลองการหมัก (Minifor Lab) ให้กับบุคลากรและนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา คณะสัตวศาสตร์ฯ
ณ ห้อง 1511-1512 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี