Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การดูแลสัตว์ปีกในช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นหนาว”
             วันที่ 8 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. คณะสัตวศาสตร์ฯ จัดกิจกรรม LIVE สด ถามตอบ หัวข้อ “การดูแลสัตว์ปีกในช่วงเปลี่ยนฤดูฝนเป็นหนาว” ซึ่งในกิจกรรมประกอบด้วยการแนะนำและถาม-ตอบข้อสงสัยต่างๆ ให้แก่กับผู้ชมที่สนใจในหัวข้อดังกล่าว โดยคณาจารย์วิชาเอกสัตว์ปีก ได้แก่ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ สัตวแพทย์หญิง ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, อาจารย์ ดร.สภารักษ์ คำพุฒ, อาจารย์ยุทธนา สุนันตา และคุณครรชิต ชมภูพันธ์ เป็นผู้แนะนำและตอบคำถาม ผ่านสื่อออนไลน์เฟสบุ๊ค : สัตวศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้