Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             อาจารย์ยุทธนา สุนันตา และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นำนักศึกษาชมรมสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน จัดทำกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ ครั้งที่ 1 โดยจัดฝึกอบรม เรื่อง “การเลี้ยงไก่พื้นเมืองและการป้องกันโรค” ให้กับชาวบ้าน พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ และพิษสุนัขบ้าให้กับปศุสัตว์ของชาวบ้าน, สร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ในระหว่างวันที่ 4 – 6 มกราคม 2562 ณ โรงเรียนบ้านแม่ลานคำ สาขาป่าคานอก ต.สะเมิงใต้ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่