Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             อาจารย์ยุทธนา สุนันตา อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ พร้อมด้วย นายครรชิต ชมภูพันธ์ นำนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 50 คน เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาวิชาชีพสัตวศาสตร์ ภายใต้โครงการแปงบ้านสร้างเมือง โดยได้จัดฝึกอบรมเรื่อง โรคและการป้องกันโรคในปศุสัตว์ และการทำวัคซีนในสัตว์ปีก, โค-กระบือ นอกจากนี้ยังให้บริการทำวัคซีนป้องกันโรคไข้ขาและคอบวมแก่โค-กระบือ, โรคพิษสุนัขบ้าแก่สุนัขและแมว, โรคนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบให้แก่สัตว์ปีก, ถ่ายพยาธิให้แก่สัตว์ ระหว่างวันที่ 9 - 10 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โครงการหลวงแม่สะป๊อก ต.แม่วิน อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ และโครงการหลวงแม่แฮ ต.แม่นาจร อ.แม่แจ่ม จ.เชียงใหม่