Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2019
             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2019 ให้กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวเปิดงานและให้โอวาทแก่ผู้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี