Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
การแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 14
             วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2563 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดประกวดการแข่งขันนกเขาชวาเสียง ครั้งที่ 14 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีกรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่กิจกรรมของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ การอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และส่งเสริมให้มีการเลี้ยงนกเขาชวาเป็นอาชีพ ตลอดจนเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดใกล้เคียง ณ สนามแข่งขันคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ รักษาการแทนรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิด และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นผู้กล่าวรายงานในการจัดงาน รางวัลถ้วยพระราชทานฯ 3 รางวัล (เสียงใหญ่ เสียงกลาง เสียงเล็ก) ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเสียงใหญ่ ชื่อนก ลูกพระจอม จาก PPC ฟาร์ม จังหวัดชลบุรี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเสียงกลาง ชื่อนก LTY ศรีจันทร์ ตันหยง จากจังหวัดสุพรรณบุรี ชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทเสียงเล็ก ชื่อนก ยุทธหัตถี จากจังหวัดสุพรรณบุรี ถ้วยรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 ประเภทดาวรุ่ง ชื่อนก เด่นสยาม จากจังหวัดปทุมธานี