Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบแม่พันธุ์สุกร
             วันที่ 11 มิถุนายน 2562 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบแม่พันธุ์สุกรให้กับศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอด โรงเรียนสอนคนตาบอดภาคเหนือฯ ต.หนองหาร อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ จำนวน 2 ตัว เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนในส่วนของงานเกษตรทฤษฎีใหม่ในด้านการเลี้ยงสัตว์ และฝึกทักษะการเลี้ยงสัตว์จากการปฏิบัติงานจริง โดยมี นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นักวิชาการสัตวบาล เป็นตัวแทนมอบให้กับ อาจารย์พนม บุญตอม อาจารย์จากศูนย์ฝึกวิชาชีพคนตาบอดฯ ณ ฟาร์มสุกร คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี