Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ถวายเทียนพรรษา ประจำปี 2565
             วันจันทร์ที่ 11 กรกฎาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย บุคลากรคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมพิธีถวายเทียนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝนและเครื่องไทยธรรม โดยถวายให้แด่ วัดแม่โจ้ วัดวิเวกวนาราม วัดทุ่งป่าเหมือด วัดทุ่งหมื่นน้อย และวัดห้วยเกี๋ยง เพื่อเป็นการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และสืบสานประเพณีเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป ณ อาคารพุทธมิ่งมงคล มหาวิทยาลัยแม่โจ้