Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติ
             วันที่ 10 สิงหาคม 2559 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดสัมมนาการนำเสนอรายงานของนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2559 จำนวน 10 คน จากประเทศไต้หวัน มาเลเซีย เวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย ณ ห้องประชุม 2201-2202 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี