Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
             ในระหว่างวันที่ 9-10 พฤศจิกายน 2557 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
จำนวน 1,200 ตัว ให้กับโครงการศึกษาการปลูกชาน้ำมันบ้านปูนะ ต.เทอดไทย อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำและโครงการผลิตไก่
กระดูกดำเพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง