Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. ถนนหน้าอาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย
             วันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เข้าร่วมกิจกรรมLet’s Explore 2022 กิจกรรมแนะแนวการศึกษาประจำปี นำโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จุฬากร ปานะถึก รองคณบดี ฝ่ายวิชา คณาจารย์ บุคลากร และนักศึกษาร่วม ประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ณ. ถนนหน้าอาคารดารารัศมี โรงเรียนดาราวิทยาลัย