Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบรางวัลกิจกรรมประกวด VDO Clip (แนวปฏิบัติลดการใช้พลังงาน)
             วันที่ 8 มกราคม 2559 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มอบรางวัลให้กับผู้ชนะการประกวด VDO Clip (แนวปฏิบัติลดการใช้พลังงาน) ในโครงการ Saving Energy for Animal Science Award (SEASA) ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมใหญ่อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี