Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมพัฒนาวิชาชีพด้านสัตวศาสตร์
             สพ.ญ.ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ, นายครรชิต ชมภูพันธ์ นำนักศึกษาชมรมสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 30 คน จัดทำกิจกรรมสัตวศาสตร์พัฒนาวิชาชีพ โดยจัดฝึกอบรม เรื่อง “พื้นฐานการเลี้ยงไก่และการทำวัคซีน” ให้กับชาวบ้าน พร้อมกับให้บริการฉีดวัคซีนนิวคาสเซิลและหลอดลมอักเสบ, พิษสุนัขบ้าและถ่ายพยาธิให้กับปศุสัตว์ของชาวบ้าน, ปรับปรุงโรงเรือนเลี้ยงไก่ ในระหว่างวันที่ 27-29 มกราคม 2561 ณ โรงเรียนบ้านนากู่ ต.แม่สาบ อ.สะเมิง จังหวัดเชียงใหม่