Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง 7 เข้าถ่ายทำสารคดีข่าวงานวิจัย
            เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2556 สถานีโทรทัศน์สีกองทัพยกช่อง 7 เข้าถ่ายทำรายการสารคดีข่าวงานวิจัย “ไก่ประดู่หางดำเชียงใหม่ และการแปรรูปสร้างรายได้อย่างยั่งยืน” โดยมี อ. ธนนันท์ ศุภกิจจานนท์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้รับผิดชอบโครงการให้การบรรยาย ณ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี