Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
แนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
             วันที่ 13 กันยายน 2566 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำโดย ผศ. ดร. จุฬากร ปานะถึก รองคณบดีฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยอาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา เข้าร่วมแนะแนวการศึกษาต่อระดับปริญญาตรี เพื่อประชาสัมพันธ์และแนวทางการศึกษาต่อให้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาชั้นปีที่6 ณ อาคารนวมิทรมหาราชา โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่