Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
จัดนิทรรศการสัตว์มีชีวิต ประจำปี 2561
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมจัดนิทรรศการมีชีวิต โดยได้จัดแสดงพันธุ์สัตว์พื้นเมือง พันธุ์พืช อาหารสำหรับสัตว์พื้นเมือง โซนสัตว์น่ารัก (มินิฟาร์ม) บริการขี่ม้า และถ่ายรูปกับสัตว์ต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดบูธประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะฯ ในงานเกษตรแม่โจ้ 85 ปี : ภูมิปัญญาแห่งการเกษตร ในระหว่างวันที่ 8 – 16 ธันวาคม 2561 ณ บริเวณหลังอาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้