Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ติดตามผลการเลี้ยงเป็ดของโครงการทหารพันธุ์ดี
             วันที่ 12 ธันวาคม 2562 ผศ.ดร.ประภากร ธาราฉาย รองคณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ฝ่ายวิชาการ พร้อมด้วยนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล ลงพื้นที่เพื่อติดตามผลการเลี้ยงเป็ดของทหาร ในโครงการทหารพันธุ์ดี มณฑลทหารบกที่ 38 ค่ายสุริยพงษ์ จ.น่าน จากที่ได้เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเลี้ยง การจัดการ และการฟักไข่ เพื่อผลิตลูกไก่พื้นเมืองและลูกเป็ดไข่เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา โดยผลการดำเนินติดตามอยู่ในระดับดีมาก