Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2559
             วันที่ 12 มีนาคม 2560 สโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดโครงการเฟรชชี่และบายเนียร์ ประจำปี 2559 ให้กับรุ่นน้องที่เข้าศึกษาใหม่ และแสดงความยินดีกับรุ่นพี่ที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา และเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์และศิษย์ ณ บริเวณด้านหน้าอาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี