Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ส่งมอบไก่ประดู่หางดำพระราชทานฯ
             วันที่ 9 มิถุนายน 2559 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำไก่ประดู่หางดำพระราชทานจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จำนวน 1,200 ตัว ส่งมอบให้กับราษฎรบ้านกระเบื้อง อ.ชุมพลบุรี, บ้านฮ๊อง อ.เมือง บ้านเกาะแก้ว อ.สำโรงทาบ และบ้านโคกไทรงาม อ.สังขะ จ.สุรินทร์