Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ตัวแทนอาจารย์และบุคลากรฯ เข้าร่วมพิธีถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง
             วันที่ 11 สิงหาคม 2563 อาจารย์และบุคลากรของคณะสัตวศาสตร์ฯ ได้เข้าร่วมพิธีถวายพระชัยมงคลแด่ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 88 พรรษา 12 สิงหาคม 2563 พร้อมร่วมลงนามถวายพระพร ณ อาคารแผ่พืชน์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้