Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรม สัตวศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 8
             วันที่ 14 ธันวาคม 2565 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรม สัตวศาสตร์สัมพันธ์ครั้งที่ 8 ภายใต้โครงการแข่งขันทักษะสัตวศาสตร์ กีฬาสัมพันธ์ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี รองคณบดีฝ่ายพัฒนาตุณภาพนักศึกษาแลกิจการพิเศษเป็นประธานในพิธีเปิด โดยการจัดกิจกรรมนี้มีจุดประสงค์เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษารู้รักสามัคคี รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย เสริมสร้างสุขภาพร่างกาย และสุขภาพจิตให้แก่นักศึกษามีการแข่งขันกีฬาสากลภายในคณะฯ ระหว่างนักศึกษาแต่ละวิชาเอก ซึ่งมีการแข่งขัน ฟุตซอล7 คนขาย วอลเลย์บอลคู่ผสม และเทเบิลเทนนิส ตั้งแต่เวลา 13.00-16.30 น. ณ ลานอเนกประสงค์ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี