Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้
             วันที่ 10 มกราคม 2561 อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมเป็นกรรมการตัดสินการประกวดไก่พื้นเมืองเพศผู้ ในงานเกษตรราชภัฎลำปาง ครั้งที่ 6 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง