Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
งานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35
             คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมงานประเพณี 4 จอบแห่งชาติ ครั้งที่ 35 “เกษตรรุ่งเรือง เมืองหนังโนราห์ 4 จอบ 35 ภาคีพอเพียง” ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง ในระหว่างวันที่ 5-10 มกราคม 2561 ซึ่งนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ฯ สามารถคว้ารางวัลเหรียญทองอันดับ 1 ประเภทการรีดเต้านมเทียม, ทักษะการตอนสุกร, ทักษะการตัดแต่งซากสัตว์ปีก และรางวัลเหรียญเงิน ในทักษะการคล้องโคล้มโค