Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยา
             วันที่ 14 มกราคม 2564 นักวิชาการสัตวบาลและนักศึกษา(นายพงสกร อุดติ๊บ ,นายไมเคิล ฟานเนียฟัน)ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) บริเวณกาดน้อย (ข้างโรงอาหารเทิดกสิกร) มหาวิทยาลัยแม่โจ้