Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โรงเรียนนภาเชียงใหม่ ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนชั้นอนุบาล 2 และอาจารย์ผู้ควบคุม โรงเรียนนภาเชียงใหม่จำนวน 20 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ฟาร์มโคนมและโคเนื้อ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี นายอภิชาติ หมั่นวิชา นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้