Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สัตวศาสตร์จิตอาสา ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโน
             นักวิชาการสัตวบาลของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี นำทีมนักศึกษาของคณะฯ ที่ผ่านการฝึกอบรมให้ความรู้ เรื่อง การฉีดพ่นฆ่าเชื้อ จำนวน 10 คน ลงพื้นที่ฉีดพ่นน้ำยาซิลเวอร์นาโนที่ผลิตจากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาฉีดพ่นเพื่อป้องกันความเสี่ยงในการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) ให้กับร้านค้าในเครือข่ายของบริษัท บุญรอดเทรดดิ้ง จำกัด ในจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดลำพูน ในระหว่างวันที่ 15 – 17 พฤษภาคม 2563