Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มูลนิธิบุญศิริ มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี
             เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2565 มูลนิธิบุญศิริ โดยคุณไพบูลย์ ศรีวารีรัตน์ ประธานกรรมการมูลนิธิฯ ได้เข้ามอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาชั้นปีที่ 2 ของคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 1 คือ นางสาวปฐมพร วันรักชาติ โดยมีท่านคณบดีและรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ให้การต้อนรับและร่วมเป็นสักขีพยานการมอบทุนในครั้งนี้