Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
             ในระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2557 นายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมคณะ ได้มอบไก่พื้นเมืองพันธุ์ประดู่หางดำ
จำนวน 1,500 ตัว ให้กับเกษตรกรบ้าน ปางมะหัน, บ้านพญาไพร และฐานปฏิบัติการบ้านปางหนุน อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ตามโครงการผลิตไก่พื้นเมืองสายพันธุ์ประดู่หางดำ
และโครงการผลิตไก่กระดูกดำเพื่อส่งเสริมอาชีพร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาและมูลนิธิแม่ฟ้าหลวง