Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมบรรยายพิเศษ
             วันที่ 13 กันยายน 2560 คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นักศึกษาแม่โจ้ โอกาสและการแข่งขัน การเข้าสู่ธุรกิจปศุสัตว์” ให้กับนักศึกษาของคณะสัตวศาสตร์ฯ จำนวน 250 คนโดยมี คุณทรงยศ สุวรรณนิเวศน์ กรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเอส57 เทรดดิ้ง จำกัด เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “นักศึกษาแม่โจ้ โอกาสและการแข่งขัน การเข้าสู่ธุรกิจปศุสัตว์” และ รศ.ดร.สุกิจ ขันธปราบ บรรยายในหัวข้อ “บันไดสู่ความสำเร็จ ในอาชีพการทำธุรกิจปศุสัตว์” ณ ห้องประชุมใหญ่ อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี