Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
โครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558
             วันที่ 12 มกราคม 2558 รศ.ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดี คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่คณะฯ ร่วมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติตามโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา ประจำปี 2558 จากประเทศอินโดนีเซีย จำนวน 6 คน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี