Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
หมู่บ้านต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง เข้าศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 15 มกราคม 2558 กลุ่มหมู่บ้านต้นกล้าเศรษฐกิจพอเพียง ต.บ้านออน อ.เชียงดาว จำนวน 30 คน เข้าศึกษาดูงานด้านการเลี้ยงไก่พันธุ์ประดู่หางดำ ณ ฟาร์มสัตว์ปีก คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมี อ.ภาคภูมิ เสาวภาคย์ อาจารย์ประจำคณะสัตวศาสตร์ฯ และนายครรชิต ชมภูพันธ์ นักวิชาการสัตวบาล เป็นผู้บรรยายให้ความรู้