Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่กระดูกดำ
             วันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2565 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประภากร ธาราฉาย คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิวัฒน์ พัฒนาวงศ์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เถลิงศักดิ์ อังกุรเศรณี และอาจารย์ ดร.สุภารักษ์ คำพุฒ ให้การต้อนรับ สถาบันวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) เยี่ยมชมศึกษาดูงานการเลี้ยงไก่กระดูกดำ ณ ฟาร์มเลี้ยงไก่กระดูกดำ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี