Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร ศึกษาดูงานคณะสัตวศาสตร์ฯ
             วันที่ 13 กันยายน 2559 นักศึกษาสาขาวิศวกรรมเกษตร คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และอาจารย์ผู้ควบคุม จำนวน 55 คน เข้าศึกษาเครื่องมือที่เกี่ยวกับการผลิตอาหารสัตว์ โดยมีนายดวงจันทร์ จอมจันทร์ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานเป็นผู้บรรยายให้ความรู้