Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ฝึกงานด้านการอนุรักษ์และการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ป่า
             สพ.ญ. ดร.กฤดา ชูเกียรติศิริ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา พร้อมด้วย นายกิตติพงษ์ ทิพยะ นำนักศึกษาสโมสรนักศึกษาคณะสัตวศาสตร์ จำนวน 30 คน เข้าฝึกงานด้านการอนุรักษ์และการจัดการเลี้ยงดูสัตว์ป่า ในระหว่างวันที่ 10 – 20 พฤษภาคม 2561 ณ สวนสัตว์เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่