Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
กิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21
             วันพุธที่ 3 และ 17 สิงหาคม 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ได้จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมนักศึกษาสู่การเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ภายใต้โครงการพัฒนาการเรียนการสอนสู่ศตวรรษที่ 21 ให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 และ 2 โดยคณะฯได้เชิญแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากโรงพยาบาลสันทราย มาบรรยายในหัวข้อ “การคุมกำเนิดและปัญหายาเสพติดในวัยเรียน”ณ ห้องประชุมใหญ่ 2204 อาคารศูนย์สัตวศาสตร์และเทคโนโลยี