Skip Navigation Links
:: กิจกรรมคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี ::
ต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมในโครงการความร่วมมือ
             วันที่ 8 ตุลาคม 2561 รองศาสตราจารย์ ดร.ญาณิน โอภาสพัฒนกิจ คณบดีคณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี พร้อมด้วยผู้บริหารและบุคลากรของคณะฯ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยแม่โจ้กับกระทรวงเกษตรและป่าไม้ราชอาณาจักรภูฎาน ณ ห้องประชุม 2209 อาคารศูนยสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี